C-SAM beheer BGT Geo-registraties opbouwen, beheren en uitwisselen

Efficiënt opbouwen

C-SAM beheer BGT helpt u om bestaande geografische en administratieve informatie tot basisregistraties om te vormen. C-SAM beheer BGT importeert zowel data uit verschillende bronbestanden, landelijke voorzieningen alsmede mobiel ingemeten data. Het zet deze data om in geo-objecten. Die kunt u vervolgens eenvoudig aanpassen, beheren en analyseren; alles natuurlijk volgens de BGT IMGeo-standaard.

Zekerheid door controle

Met C-SAM beheer BGT kunt u zelf topologische controles definiëren en uitvoeren op uw geo-objecten. Daarnaast zijn er standaard controles op dekkingspercentage (niveau 0 BGT), intersecties en overlappingen van de topologie.

Centraal beheren

C-SAM beheer BGT slaat geo-objecten op in een meegeleverde beheerdatabase. Het ondersteunt de mutatie van attribuutwaarden, objectgrenzen en knooppunten, ook als die op locatie worden ingevoerd. De applicatie laat u de geometrie van objecten eenvoudig aanpassen en biedt meteen zicht op de gevolgen voor de bestaande IMGeogeometrieënvoorraad en -historie.

Gemakkelijk data uitwisselen

C-SAM beheer BGT helpt u om data uit te wisselen, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Bovendien kunt u de applicatie uitbreiden met uitwisselingsmodulen voor horizontaal en verticaal berichtenverkeer op basis van StUF Geo IMGeo voor het initieel aanleveren van BGT en/of IMGeo objecten aan het SVB BGT, als voor het versturen van mutaties, foutmeldingen en ontvangstbevestigingen van al eerder aangeleverde objecten.

Kenmerken

  • Nederlandse interface voor verschillende gebruiksniveaus
  • Import van SUF2 / NEN1878 brondata en meetpunten
  • Slimme topologische controles voor overlappende, te kleine en/of onnauwkeurig getekende vlakobjecten
  • Plaatsingsfunctionaliteit en objectbenoeming o.b.v. BAG
  • Objecten verrijken met data uit externe databases
  • IMAGEM/ERDAS Pro600-koppeling voor stereocartografie
  • Standaard GIS-functionaliteit voor objectpresentatie, zoals buffers, overlays en labeling
  • WMS-lagen eenvoudig te raadplegen: PDOK, in- en externe WMS-ontsluiting
  • Oracle Locator database voor opslag, archivering, versiebeheer en historie van objecten
  • Integratie met CycloMedia GlobeSpotter

Flexibel en gebruiksvriendelijk

C-SAM beheer BGT ondersteunt standaardtaken. Het genereert en benoemt vlakobjecten uit bestaande lijnen en punten, benoemt automatisch objecten door middel van lijnenwerk en informatie-labels. Bovendien helpt het u om tekst-, symbool- en/of attribuutwaarden van ruimtelijk gerelateerde objecten over te nemen, bijvoorbeeld uit de beheerkaarten van uw BOR-applicatie.

Uitbreidbaar

C-SAM beheer BGT is modulair opgezet, waardoor het kan worden uitgebreid met onder andere uitwisselingsmodulen, CycloMedia - GlobeSpotter Pro (inclusief meetfunctionaliteit), Orbit Viewer integratie, objectgerichte civieltechnische tekenmodule en mobiele inwinning op Windows8-tablet met Total Station-koppeling via Bluetooth.

Certificeringen

C-Sam Beheer BGT voldoet vanzelfsprekend aan de van toepassing zijnde certificeringstoetsen van Geonovum. Waardoor u niet alleen verzekerd bent van de juiste werking van onze software, maar dit helpt u ook om technische risico's zoals implementatiefouten, interpretatieverschillen en onduidelijkheden te reduceren.

Wilt u meer weten over onze laatste certificeringen lees dan:

> C-SAM beheer BGT volledig gecertificeerd door Geonovum

> C-SAM beheert BGT nu ook gecertificeerd voor Geo-BAG