Omgevingsplan viewer bewijst zijn kracht

Gemeente Boekel op weg naar omgevingsplan

door

Via Linked-in bereikt ons het volgende bericht:

Vandaag een intensieve dag in het teken van  de voorbereiding voor het vaststellen  #omgevingsplan #buitengebied Gemeente Boekel

Morgen besluitvorming in het college en vervolgens naar de gemeenteraad. In december gaat de gemeenteraad opiniërend discussiëren en in februari een definitief besluit nemen.

Het omgevingsplan Boekel is  een van de eerste beleidsrijke plannen inclusief MER rapportage en GES, dit als pilot onder de Chw en in de geest van de #omgevingswet

Een woord van dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

Met dank aan Ted van de Loo, Wethouder Grondgebied zaken. Crotec is blij hier een bijdrage aan te kunnen hebben leveren.

Klik hier voor het volledige artikel

Of hier om de viewer aan het werk te zien.