Wetsvoorstel niet langer controversieel

Crotec - Wetsvoorstel actualiseringsplicht voor Bestemmingsplannen kan door

door
Redactie

Begin april schreven wij over het voorstel dat het controversieel was verklaard en er pas na de formatie van een nieuw kabinet een besluit zou worden genomen. Het leek erop dat afschaffen van de actualiseringsplicht nog een tijd op zich zou laten wachten. Plancontour en PDF plannen vallen in dit geval ook onder elektronisch raadpleegbaar,

Wetsvoorstel niet langer controversieel

Niets is zo dynamisch als onze politiek; op 24 april lazen wij het nieuws dat de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (over afschaffing actualiseringsplicht bestemmings-plannen en beheersverordeningen) niet langer controversieel is.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft hiertoe besloten in de procedure-vergadering van 12 april 2017. Beide Kamers kunnen verder met de behandeling ervan.

De VNG is daar blij mee omdat gemeenten graag aan de slag willen met de Omgevingswet en deze wijziging gemeenten daarvoor ruimte biedt.

De bijbehorende brief naar de Tweede Kamer leest u hier. Wij wachten met spanning af hoe dit traject zich verder ontwikkeld en houden u op de hoogte!

Opvolger Ruimtelijkeplannen.nl

Informatiehuis Ruimte heeft opdracht de periode naar de omgevingswet te overbruggen. Zij zijn bezig met een opvolger van Ruimtelijkeplannen.nl  die eerst alleen bestemmingsplannen en later ook Omgevingsplannen zal combineren voor een beeld van actuele situatie. De mogelijkheden zijn uitgebreider dan met de huidige ruimtelijkeplannen.nl. Deze extra mogelijkheden vereisen wel 'echte' digitale plannen volgens IMRO2006, IMRO2008 of IMRO2012.
Wat te doen in de tussentijd?

Ons advies blijft voorlopig gewoon: gebruik plancontour en pdf alleen als het echt niet anders kan! Dit biedt de beste kans op een sluitend geheel, ongeacht de uitkomsten in Den Haag.