De Vrije Ruimte

We vormen als Crotec, samen met onze zusterbedrijven Roxit, Green Valley, PSMS en Brein, de Roxit Groep. Als Groep zetten wij ons in om de informatievoorziening bij de overheid te professionaliseren en te innoveren. En dat kan – naar onze mening – alleen maar optimaal gebeuren door de technische basis van de informatievoorziening open te maken. Ieder bedrijf heeft zijn eigen focus en specialisatie en met elkaar bieden we een uitgebreid samenhangend portfolio.


Daarbij staat voor ons de keuzevrijheid van de klant centraal: geen gedwongen winkelnering, maar vrijheid om te kiezen. Daarom is het thema “de vrije ruimte” leidend voor alle bedrijven in de Roxit Groep. Onze overtuiging is dat onze klanten vrijheid en ruimte nodig hebben om hun eigen bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te vullen. Zodat ze zelf makkelijk en efficiënt kunnen werken, en hun eigen klanten optimaal kunnen bedienen. Wij bieden daarvoor duurzame en werkbare oplossingen. Met oog en respect voor de vrijheid van de klant in zijn keuze voor producten, diensten, partners en ritme. Vanuit het besef dat digitaal werken meer is dan het elimineren van papier, bedenken en maken we software waarmee onze klanten en hun ketenpartners optimaal en flexibel digitaal kunnen samenwerken.


Altijd en overal.