Vakgebieden

Ruimtelijke ordening

De digitalisering van ruimtelijke ordening

Gemeenten, provincies en rijk zijn bij wet (Wro) verplicht om ruimtelijke plannen digitaal uit te wisselen en aan burgers beschikbaar te stellen. Ruimtelijke planvorming is een complex proces waarin continu plannen worden aangemaakt, beheerd en gepubliceerd. Digitale plannen dienen bovendien aan wettelijke eisen te voldoen (IMRO2012), onder andere om ze in de landelijke raadpleegomgeving te kunnen opnemen.

Crotec’s RoTotaal-suite biedt integrale ondersteuning van dit proces of onderdelen ervan. Alle componenten hebben zich ruimschoots in de praktijk bewezen en zijn ook los verkrijgbaar.