RoTotaal

Optimaal digitaal beheer van ruimtelijke planvoorraad

RoTotaal

RoTotaal is Crotec’s integrale oplossing voor het digitaal beheren van uw ruimtelijke planvoorraad. De suite bestaat uit componenten die uw werkprocessen optimaal ondersteunen, ook los inzetbaar zijn en zo nodig uitstekend samenwerken met oplossingen van andere ICT-aanbieders. Crotec volgt ontwikkelingen - zoals de Omgevingswet - op de voet en past RoTotaal daar voortdurend op aan.

RoTotaal-componenten

RoPlan: objectgerichte plankaarten volgens IMRO2012 Brochure RoPlan

RoPlan is de objectgerichte tekenmodule van RoTotaal. De applicatie is efficiënt en gebruiksvriendelijk, zodat u zich geheel op de inhoud kunt richten. RoPlan werkt volgens de RO-standaarden en kan plannen op basis van de IMRO2012-norm in het uniforme GML-formaat aanmaken en inlezen. Door de uitstekende integratie met RoTekst kunt u planregels eenvoudig aan getekende objecten in de plankaart koppelen.

RoTekst: planteksten op maat Brochure RoTekst

RoTekst is de objectgerichte tekstverwerker van RoTotaal. De applicatie heeft alle basisfuncties van een gewone tekstverwerker, maar biedt u speciale ondersteuning voor planteksten zodat die voldoen aan zowel landelijke als gemeentelijke standaarden. In RoTekst gemaakte teksten kunt u eenvoudig aan onderdelen van een plankaart koppelen, waarna de eindgebruiker de tekst op het beeldscherm kan raadplegen.

RoConsolideer: van digitale plannen naar geconsolideerd beleidsthema Brochure RoConsolideer

RoConsolideer vertaalt uw onherroepelijke digitale IMRO-plannen naar één geconsolideerd beleidsthema. De regelgeving (enkel- en dubbelbestemming, gebiedsbestemming) is daarna onmiddellijk raadpleegbaar. Overlappende kaartdelen worden automatisch “in elkaar gesneden”, waarbij de historie van de afzonderlijke plannen in een archief toegankelijk blijft voor analyses.

RoPubliceer: ruimtelijke plannen optimaal digitaal raadpleegbaar Brochure RoPubliceer

Met RoPubliceer / RoView kunt u uw planvoorraad met een druk op de knop voor eigen medewerkers en/of burgers via intra-/internet raadpleegbaar maken. De juiste publicatietermijnen zijn vooraf in te stellen. Geïntegreerd met RoBeheer biedt de applicatie onder andere de mogelijkheid om burgers digitaal inspraak te geven. Reacties via internet worden dan bij het betreffende plan, in de bijbehorende fase opgeslagen.

RoBeheer: planning en beheer van ruimtelijke plannen Brochure RoBeheer

RoBeheer is een krachtig webbased systeem voor het plannen en beheren van uw ruimtelijke planvoorraad. De applicatie kan naadloos op uw werkprocessen worden toegesneden, zodat u eenvoudig zicht houdt op de status van alle plannen in voorraad. RoBeheer faciliteert de beslismomenten in het gehele proces van initiatie tot publicatie. Door de integratie met RoPubliceer verloopt de beschikbaarstelling van gevalideerde plannen gecontroleerd en op tijd.

RoDirigeer: stevig greep op uw planvoorraad

Bij het planproces van de ruimtelijke omgeving zijn diverse gemeentelijke afdelingen betrokken, die meerdere applicaties van verschillende leveranciers gebruiken. Dit kan het beheer van de planfasen en het opslag- en versiebeheer van de onderliggende documenten in de war sturen. RoDirigeer lost dit voor u op: het is een aanpak die een schil om al uw RO-applicaties legt en voor eenduidig en betrouwbaar bestandsbeheer zorgt; niet alleen van uw officiële plandataset maar ook van de onderliggende bestanden uit verschillende applicaties. RoDirigeer is geen apart aan te schaffen applicatie maar integraal onderdeel van de RoTotaal-suite.