Kantoor Crotec

Profiel

Referenties

Gemeente Leeuwarden Gemeente Leeuwarden

"Wie over Friesland praat, kan niet om Leeuwarden heen. Als een centrum van bedrijvigheid floreert deze stad als kern van een van de meest waterrijke provincies van Nederland. Opgesierd door vele historische gebouwen en maar liefst acht musea biedt het een interessant cultureel alternatief voor al het watersportgeweld in deze regio. Dat er naast het uitbaten van geschiedenis ook aan de digitale toekomst wordt gewerkt is al snel duidelijk als we praten met Jeroen Kremer, adviseur organisatie & informatie bij de gemeente Leeuwarden, over de voorbereiding op de Wet ruimtelijke ordening (Wro)."

Gemeente Nieuwegein Gemeente Nieuwegein

"Het was 1 juli 1971 toen de twee dorpen Jutphaas en Vreeswijk officieel opgingen in de nieuw te bouwen groeikern onder de naam Nieuwegein. Enkele tientallen jaren later zit er nog steeds groei in deze toenmalige satellietgemeente van de stad Utrecht. Want in de komende tien jaar zullen er namelijk nog zo’n pakweg 3.300 nieuwbouwwoningen worden bijgebouwd. Om haar snel oplopende inwoneraantal zo optimaal mogelijk te bedienen heeft Nieuwegein “EDDIE” ontwikkeld. ‘Een ambitieus plan dat staat voor Excellente en Digitale Dienstverlening Intern en Extern,’ verklaart Marco Lünnemann, projectleider digitalisering ruimtelijke plannen."