Vakgebieden

Milieu en Infrastructuur

Verantwoorde inrichting van de openbare ruimte

Iedereen is gebaat bij een verantwoorde inrichting van de openbare ruimte, of dat nu een winkelstraat of de eigen woonwijk is. Gemeenten en andere spelers besteden daar dan ook veel aandacht aan. De planning, begroting, aansturing en uitvoering van grote en kleine ontwikkelprojecten, alsmede het beheer van de openbare ruimte vormen een continu proces, waarbij regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid een van de vele randvoorwaarden vormt.

Infrastructuur en het beheer van de openbare ruimte zijn in de praktijk nauw met elkaar verbonden. Crotec levert een vergaande integratie van basisregistraties en het beheer van de openbare ruimte waarbij de BGT dynamisch beschikbaar is in de beheer omgeving.

Crotec heeft in meerdere maatwerkprojecten bewezen dat haar producten ook voor alle spelers in de openbare ruimte duidelijke toegevoegde waarde hebben.