Actueel

Actueel

Actueel

Afscheid directie Crotec

21-04-2017

Zoals u weet is Crotec sinds juli 2016 onderdeel van Roxit Groep. Graag informeren wij u met dit bericht over een recente ontwikkeling binnen Crotec.

Vertrek directie Crotec

Kort geleden heeft André Sluyter (algemeen directeur van Crotec), samen met zijn vrouw Gerda van Berkel (Financiële Zaken bij Crotec) besloten om te stoppen met werken en vervroegd met pensioen te gaan. Dit was voor Matty Lakerveld (directeur bedrijfsontwikkeling bij Crotec) aanleiding zich te beraden over de invulling van zijn zakelijke toekomst. Matty heeft besloten als zelfstandig consultant op het gebied van (geo)informatie management en – toepassingen door te willen gaan.

Samenvoeging Crotec en Roxit

Getriggerd door het vertrek van de directie van Crotec hebben wij, als directie Roxit Groep, besloten een organisatorische aanpassing door te voeren. Dit komt er op neer dat Crotec en Roxit worden samengevoegd tot één organisatie, welke zal bestaan uit een business unit VTH (incl. ondergrond) en een business unit RO & GEO. Het management team van Roxit zal hierdoor versterkt worden met Ivo van Dongen (salesmanager Crotec) en Marco Sengers (operations manager Crotec).

Wat is de consequentie voor mij als klant?

Het bundelen van onze kennis en expertise betekent in de eerste plaats continuïteit. We zijn qua productontwikkeling al in gezamenlijkheid aan het voorsorteren op de nieuwe productlijnen voor de Omgevingswet. Dit zullen wij nu als één organisatie doorzetten.
Daarbij blijft Crotec opereren op de voor u bekende wijze: de bestaande manier van werken, servicelevels, gemaakte afspraken en dergelijke blijven ongewijzigd. Ook de manier waarop u contact heeft met de medewerkers blijft van hetzelfde hoge niveau zoals u dat van Crotec gewend bent.

Crotec - Roxit Gebruikersdag 11 mei

Als Crotec klant heeft u uiteraard de mogelijkheid om gedurende de gehele dag kennis te maken met Roxit en zusterbedrijf Green Valley. Wij hopen u dan ook te ontmoeten op 11 mei.

Aanmelden Gebruikersdag en afscheidsreceptie

Alle Crotec klanten zijn per e-mail persoonlijk uitgenodigd voor de Gebruikersdag. Aanmelden kan via de event website. Meer informatie over de dag vindt u op www.onzegebruikersdag.nl
Wanneer u onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen kunt u een bericht achterlaten en ontvangt u de uitnodiging alsnog.

Wij danken André en Matty voor de wijze waarop zij Crotec als serieuze speler in de markt voor RO en Geo toepassingen hebben neergezet, en zullen er alles aan doen u als klant in de toekomst naar tevredenheid te blijven bedienen.