Actueel

Actueel

Actueel

Omgevingsplan Boekel digitaal ter inzage

30-01-2017

Het geldt als een landelijke noviteit: het omgevingsplan buitengebied Boekel. Behalve ruimtelijke ordeningsaspecten bevat het omgevingsplan ook alle zaken die van invloed zijn op de woonomgeving: milieu, gezondheid, groen, locatieontwikkeling en cultuurhistorie.

Het omgevingsplan buitengebied Boekel is technisch gerealiseerd door Crotec.