Actueel

Actueel

Actueel

Digitalisering en de Omgevingswet.

09-09-2016

Medio 2019 wordt het huidige versnipperde ruimtelijke beleid vervangen door een integraal en samenhangend stelsel: de Omgevingswet. In het ‘Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet’ van de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid is een goed digitaal stelsel randvoorwaardelijk gesteld om de meerwaarde van de Omgevingswet te kunnen realiseren.

Iedereen in de keten krijgt te maken met de digitale aspecten. Of het nu gaat om het vergaren van informatie over een locatie, het opstellen van mutaties of het raadplegen van het omgevingsplan. Al deze zaken worden gefaciliteerd door het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO). Het stelsel is in ontwikkeling, standaarden worden gevormd en processtudies in de vorm van klantreizen zijn in voorbereiding.

Deze status van het DSO lokt vaak reacties uit in de trant van: “Daar kunnen we nog niets mee, we wachten tot er meer duidelijkheid is.” Toch is het goed om nu al mee te denken over mogelijkheden die deze ontwikkeling mogelijk maakt.

Wat kan Crotec hierin voor u betekenen?

Bent u benieuwd naar de huidige stand van zaken en geïnteresseerd in wat het DSO voor uw praktijk kan betekenen? Wat betekent dit voor uw huidige werkwijze en programmatuur? Gaan we van CAD naar GIS? In een ochtend- of middagsessie praten we u bij. De kosten bedragen € 395,- inclusief reiskosten.

Geïnteresseerd?

Klik dan op contact. U kunt ook een van onderstaande contactmogelijkheden gebruiken:

T  073 3030 900
M 06 5345 6463 
E  info@crotec.nl