Actueel

Actueel

Actueel

Integratie en de Omgevingswet

09-09-2016

Een integraal en samenhangend beleid moet er voor zorgen dat onder de Omgevingswet een goede en gezonde leefomgeving tot stand komt. Zonder onnodig lange procedures, onderzoeken en wachttijden die voortvloeien uit de huidige sectorale opzet van beleid. Met het grote aantal wetten en regelingen dat opgaat in de Omgevingswet is dat een niet te onderschatten uitdaging. Niet alleen moet elk van betrokken afdelingen digitaal werken. Dit moet ook nog op een wijze waarop de informatie met elkaar uitwisselbaar en verenigbaar is. Standaardisering en uniformering over alle sectoren. Die standaardisering is onderdeel van de ontwikkelingen rond het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en staat bij de betrokken partijen dit jaar op de agenda.

Wat kunnen we nu al?

Voor mij en velen van u ligt de scope voor de leefomgeving bij de ruimtelijke ordening. In deze sector speelt al langer de wens om ruimtelijk beleid te kunnen toetsen aan gegevens over vergunningen en andersom. Dat ligt voor de hand omdat het al dan niet verlenen van een vergunning mede afhankelijk is van het beleid dat we in een bestemmingsplan vastleggen. Voor medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving is het van belang om inzage te hebben in het ter plaatse van een vergunningaanvraag geldende beleid in het bestemmingsplan. Voor planmakers is het goed om inzicht te hebben in de aangevraagde en verleende vergunningen om dat goed in te passen in de ontwikkeling van nieuw beleid voor een gebied.

Wat kan Crotec hierin voor u betekenen?

Dit onderwerp is een van de eerste zaken die na de toetreding van Crotec tot de Roxit groep aan de orde is gekomen. Ons standpunt is hetzelfde gebleven. Een organisatie moet voor elk onderdeel van haar proces ondersteunende software of diensten gebruiken die daar het beste passen. Leveranciers- en applicatieonafhankelijkheid staat daarbij voorop. Een koppeling tussen de vergunningen registratie in SquitXO en RoBeheer komt, zoals u van Crotec gewend bent, generiek en op basis van services beschikbaar. Deze WMS-services, zowel aan de zijde van SquitXO als RoBeheer,  kunnen over en weer worden toegepast in de raadpleegomgevingen.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om uw SquitXO omgeving te koppelen aan RoTotaal 3.0, klik dan op contact. U kunt ook een van onderstaande contactmogelijkheden gebruiken:

T  073 3030 900
M 06 5345 6463 
E  info@crotec.nl