Actueel

Actueel

Actueel

Proverocongres "Verbind de leefomgeving"

03-06-2016

Provero Congres 2016Dinsdag 24 mei vond het Proverocongres 2016 plaats in de Reehorst te Ede. Een dag waarop vele aspecten van de nieuwe Omgevingswet uitgebreid werden toegelicht door een groot aantal deskundige sprekers. In de druk bezochte workshops en presentaties werd duidelijk dat de implementatie van de nieuwe wet grote gevolgen kan hebben voor de organisatie en cultuur bij betrokken organisaties. Daarnaast moeten we voorsorteren op een nieuw digitaal stelsel waarmee de toekomstige werkprocessen zo optimaal als mogelijk worden ondersteund.

Als voorzitter van Provero kijk ik met trots terug op een succesvol congres en bedank alle betrokkenen voor hun bijdrage en alle bezoekers voor hun komst.

Namens Crotec is op de beursvloer ingezoomd op de digitale aspecten. De gebruikers van onze software voor de ruimtelijke ordening kunnen erop vertrouwen dat de aansluiting op het nieuwe digitale stelsel inhoudelijk en technisch volledig zal worden ondersteund. Met de update naar RoTotaal 3.0 zijn de eerste voorbereidende stappen gezet. Meer specifiek op de Omgevingswet gericht zijn de omgevingen die Crotec heeft gebouwd voor onder andere het Omgevingsplan Boekel en het Prototype Omgevingsplan voor het ministerie van I en M. Ook andere gemeenten hebben hiervoor al belangstelling en opdracht verleend, zodat meer voorbeelden volgen.

Voor gemeenten is het een grote opgave om de organisatie aan te passen aan de eisen die de nieuwe Omgevingswet stelt. Een andere manier van denken en werken wordt medio 2019 de norm. Om hierop voorbereid te zijn moet ervaring worden opgedaan. Pilotplannen bieden hiervoor goede kansen. De komende jaren moeten we nog ‘gewoon’ ons werk doen, maar in het kader van de Crisis en herstelwet kunnen we al voorsorteren op de nieuwe wet. De combinatie van een bestaand instrument als het bestemmingsplan en een aangepaste raadpleegomgeving die de look & feel brengt van een Omgevingsplan maakt dat ervaring kan worden opgedaan met een nieuwe manier van denken en werken. Een investering in het veranderingsproces die loont.

Ook geïnteresseerd in deze nieuwe ervaring? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.