Actueel

Actueel

Actueel

BOEKEL, CROTEC EN RHO ADVISEURS WERKEN SAMEN AAN OMGEVINGSPLAN

26-10-2015

De gemeenteraad van Boekel heeft besloten om een nieuw bestemmingsplan Buitengebied 2016 op te stellen als een pilot-omgevingsplan op grond van de Crisis- en Herstelwet.
Samen staan we voor een prachtige uitdaging die we met veel enthousiasme aangaan. Elk van de partijen brengt innovatieve oplossingen in om binnen de geldende kaders invulling te geven aan de beoogde meerwaarde van het Omgevingsplan. Er bestaat hiervoor nog geen blauwdruk. Gezond verstand en kennis van zaken moeten dan ook leiden tot een plan dat zich kan meten met de doelstellingen van het wettelijke kader in wording.

Achtergrond

Ook nu al kan de gemeente Boekel zich prima vinden in de geest van het in ontwikkeling zijnde Omgevingsplan. Een kwalitatief goede leefomgeving met speciale aandacht voor het aspect gezondheid vorm geven met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en minder regels zijn uitgangspunten die zich moeilijk laten vertalen binnen het bestaande instrumentarium. Om die reden kiest de gemeente Boekel voor een pilot Omgevingsplan.

Verbeelding

Crotec draagt bij met het raadpleegbaar maken van het Omgevingsplan op een wijze die verder gaat dan mogelijk is binnen de huidige kaders van de wro. Vertaling van het plan naar een database met behulp van onze RoConsolideer service biedt flexibele mogelijkheden om verbeeldingen van het Omgevingsplan te maken die recht doen aan een wisselende informatievraag.