Actueel

Actueel

Actueel

C-SAM beheer BGT officieel gecertificeerd door het Kadaster voor niveau “UITGEBREID”.

16-07-2015

De toets voor het UITGEBREID-niveau houdt in dat de C-SAM beheer BGT software correct en conform de standaarden:
• Een nulstand van BGT|IMGeo gegevens verwerkt;
• BGT|IMGeo objecten toe kan voegen en aanmaken voor een initiële levering;
• Actualisatieberichten uit de assemblage verwerkt;
• BGT|IMGeo objecten wijzigt en aanmaakt voor een mutatielevering;
• Actualisatieberichten na mutatie verwerkt.

Eerder heeft C-SAM beheer BGT al met goed gevolg de ketentest doorstaan. In de ketentest zijn alle denkbare mutaties en aanpassingen in de BGT in een estafette-achtige opzet door alle leveranciers ingelezen, verwerkt en terug geleverd aan de Landelijke Voorziening en de opvolgende leveranciers.