Actueel

Actueel

Actueel

Business case Gemeente Breda: Meebewegen moet

29-04-2015

“Als het in Breda werkt, werkt het overal”, zegt Peter Nieuwlaat, geo-coördinator RO van de Gemeente Breda. We spraken hem over de ervaringen met RoTotaal, Crotec’s totaaloplossing voor het maken en bijhouden van ruimtelijke plannen en het beheren van de ro-procedures.

Complexiteit

“De Gemeente Breda is een complexe organisatie, die continu met de ontwikkelingen in haar omgeving mee verandert. De implementatie van software is hier dus geen kwestie van ‘installeren en draaien maar’. Het is een continu afstemmingsproces tussen mensen, procedures en software. In dat proces zijn Crotec en Breda partners. Dat zijn we al vele jaren, omdat Crotec met ons mee beweegt en zorgt dat hun product optimaal in onze organisatie functioneert. Crotec verzorgt daarbij ook de noodzakelijke scholing.” Nieuwlaat heeft er alle vertrouwen in dat de Crotec-software ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet uitstekend dienst zal doen.

Flexibiliteit

Voorbeeld van die samenwerking is de implementatie van RoBeheer. “Dat pakket had voor ons een iets te strakke structuur bij het afdwingen van de procedurestappen. Je kon pas verder als een bepaalde stap formeel was afgerond. Dat bleek in de praktijk niet efficiënt. Crotec heeft toen RoBeheer op dit punt aangepast. In de nieuwste versie wordt de voorwaardelijkheid van afronding zelfs per procedurestap instelbaar. Binnenkort gaat Crotec onze mensen daarom bijscholen en neemt daarbij meteen ook procedurele aanpassingen mee.”

Een ander, meer ad hoc voorbeeld is dat Nieuwlaats afdeling laatst een plantekstbestand van een externe partner niet kon inlezen in RoTekst. “Dan kom je bij de Crotec-helpdesk niet in de wacht, maar heb je binnen mum van tijd een leesbaar bestand terug.”

Stabiliteit

Nieuwlaat is tevreden over de stabiliteit van het product. “De software heeft er in al die jaren nog nooit helemaal uit gelegen. Het draait allemaal op ons eigen netwerk. De aanloopproblemen die je in dit soort trajecten altijd hebt, lossen we samen met Crotec op, in een informele en pragmatische sfeer. Crotec reageert ook duurzaam op meldingen. RoTekst is bijvoorbeeld de afgelopen jaren steeds beter geworden omdat Crotec in nieuwe versies serieus op feedback is ingegaan.”

Eigen raadpleegomgeving

De gemeente gebruikt Crotec’s RoPubliceer voor een eigen publiceeromgeving van ruimtelijke plannen, die zowel voor medewerkers als burgers bedoeld is. Breda had voorheen al een eigen viewer voor intern gebruik. Maar die werkte niet naar behoren: niet alle plannen werden goed weergegeven en sommige konden helemaal niet worden getoond. De voordelen van RoPubliceer ten opzichte van de landelijke voorziening zijn het gebruiksgemak en de grotere detaillering, zowel qua beeldmateriaal (plankaarten en foto’s) als qua planinformatie (TKN, GBKN). Crotec zal in de nieuwe versie van RoPubliceer ook de digitale handtekening opnemen. Dan kunnen Bredase burgers en bedrijven voortaan ook officieel een zienswijze indienen via de gemeentelijke raad-pleegomgeving.