Actueel

Actueel

Actueel

Business Case Provincie Noord-Brabant: De viewer als groeibriljant

29-04-2015

“De Staten en collega’s uit andere afdelingen tonen de laatste tijd belangstelling voor onze inspraakviewer. Dat is een goed teken!”, aldus Mathijs Ransijn, projectleider digitale ruimtelijke ordening van de Provincie Noord-Brabant. We spraken Mathijs en zijn collega en jurist Maarten Diependaal over de ervaringen met een eigen raadpleeg-omgeving voor burgers, belangenorganisaties en gemeenten.


Digitale inspraak faciliteren

Digitale inspraak was de belangrijkste reden voor een eigen viewer naast de landelijke raadpleegomgeving. De keuze viel op Crotec’s RoPubliceer, onder andere vanwege de goede ervaringen met de ROBeheer-software van Crotec. “We wilden een inspraakviewer, zodat de reacties op onze Verordening voortaan digitaal én op kaart binnen zouden komen. Voordien ging dat deels digitaal met een E-formulier, maar veel reacties kwamen nog met de post, ingetekend op kaart. Dat leverde vervolgens heel wat extra werk op. Niet alleen voor de postkamer die het moest inscannen, maar ook voor ons. Vaak moesten we er eerst de precieze geografische plek bij zoeken waarop een reactie feitelijk betrekking had. In de nieuwe omgeving is de reactie gekoppeld aan de juiste plek op de kaart.”

Meer reacties efficiënter verwerken

Het totale aantal reacties nam toe, terwijl het aantal papieren reacties sterk afnam. Kortom: insprekers vinden het gemakkelijker en aantrekkelijker om hun visie digitaal kenbaar te maken. “We stimuleren gemeenten nu om ook de aanpassingen in hun ruimtelijke plannen (bv. nieuwe bebouwing van percelen) via de inspraakviewer door te geven. Zo kunnen wij onze provinciale inpassingsplannen beter actualiseren.”

De provincie gebruikt Crotec’s RoBeheer als ‘achterkant’ van de raadpleegomgeving. Hierin is het afgelopen jaar de koppeling met de provinciale systemen voor document- en relatiebeheer verder verbeterd. “Door die integratie kunnen we nu bijvoorbeeld heel snel adressenlijsten genereren voor onze reacties naar insprekers. Ook dat scheelt heel wat werk. Die integratie is het resultaat van de samenwerking tussen provincie en Crotec. Daardoor hebben we nu een vlekkeloos werkende koppeling.”

Open en effectief samenwerken

De volgende stap is dat het systeem ook de tijdige afhandeling van bijvoorbeeld inspraakprocedures gaat ondersteunen en alle documenten volgens de geldende regelgeving gaat archiveren. De samen-werking met Crotec gaat dus door; ook omdat de nieuwe Omgevingswet de integratie van voorheen gescheiden domeinen (en dus plannen) nastreeft. “Wellicht dat die wet een rol speelt bij de huidige nieuwsgierigheid onder collega’s. En ook de Staten willen dat wij onze jaarlijkse verantwoording nu digitaal via de viewer gaan presenteren. In die zin begint de eigen raadpleegomgeving een groeibriljant te worden.”