Actueel

Actueel

Actueel

C-SAM beheer BGT officieel gecertificeerd door Kadaster en Geonovum

07-01-2015

C-SAM beheer BGT is door het Kadaster getoetst op de juiste toepassing van de verplichte BGT standaarden van Geonovum.
Met C-SAM beheer BGT gecreëerde data, in de vorm van een initiële levering,
wordt correct door de Controleservice van het Kadaster geaccepteerd. Daarnaast
worden de mutaties in de BGT data juist en volledig conform de verplichte
Geonovum standaarden aangemaakt en beheerd.

C-SAM beheer BGT beschikt formeel over werkende functionaliteit om op basis
van de verplichte standaarden van Geonovum correct te communiceren en
functioneren binnen de gehele BGT-keten. C-SAM beheer BGT is een totaal
oplossing voor zowel de transitiefase als de beheerfase. De horizontale
uitwisseling met Beheer Openbare Ruimte applicaties volgens StUF Geo IMGeo is
daarom ook standaard functionaliteit van C-SAM beheer BGT.

Certificering van C-SAM beheer BGT voor bronhouders toont aan dat de
bronhouders-software de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste
manier uit te wisselen met de BGT-keten.
Dit geeft u, als bronhouder, zekerheid over de juiste werking van de software.

Certificering: vervolg in fasen

Certificering is recent gestart voor de basisfunctionaliteit. In de loop van 2015
wordt deze uitgebreid middels het certificeren van bredere functionaliteit en
automatische uitwisseling.

Voor meer informatie: Mail Crotec