Meldplicht Datalekken

Vanaf 1 januari 2016 is elk bedrijf in Nederland verplicht datalekken te melden. De Autoriteit Persoonsgegevens (nu AP, voorheen CBP) moet op de hoogte worden gesteld wanneer het lek leidt tot ernstige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of wanneer hier een aanzienlijke kans op is.

Wilt u een datalek melden over producten of diensten van Crotec, neem dan contact met ons op en vraag naar onze security officer, U kunt deze melding anoniem doen.