BGT quickscan, transitie, beheer & proces

Bronhouders in Nederland werken samen aan de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als erven, wegen, water, groen en spoor die in veel processen hun voordeel gaan bewijzen. BGT wordt opgebouwd op basis van de standaard, zijnde het InformatieModel Geografie (IMGeo). Naast het verplichte BGT deel bevat IMGeo informatie om kenmerken van objecten uit te wisselen, dit is van belang bij het beheer van de openbare ruimte.

Momenteel zijn veel bronhouders bezig met de opbouw of de voorbereiding van de opbouw van de BGT. Crotec biedt hiervoor op elk gewenst vlak ondersteuning. Naast de Crotec C-SAM software voor de opbouw en het beheer van de BGT treft u hieronder specifieke informatie over de ondersteuning van Crotec.

BGT/IMGeo Quickscan

De Basisregistratie Grootschalige Topografie, ofwel BGT, is een wettelijke verplichting waaraan iedere bronhouder per 1 januari 2016 moet voldoen. Dit houdt in dat de GBKN-lijnenkaarten omgezet dienen te worden naar een objectenbestand conform IMGeo. Tegelijkertijd zal iedere bronhouder rendement uit de BGT willen halen door de bestaande beheersystemen van de openbare ruimte en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) hiermee af te stemmen.

De uitvoering van een Quickscan geeft u antwoord op vragen als:

 • Wat is de kwaliteit van mijn huidige data?
 • Hoe voldoe ik tijdig aan de BGT verplichting?
 • Hoeveel inspanning vraagt dit van mijn organisatie?

De Quickscan biedt tevens een schatting van de transitiekosten GBKN naar BGT.

Opbouw & Transitie BGT / IMGeo

Voor de organisatie en opbouw van de BGT zijn er zeer veel mogelijkheden. De opbouw zelf (deels) ter hand nemen tot compleet ontzorgen en alles hier tussen in is mogelijk. Zelfs het tijdelijk inhuren van operators en/of software voor de transitie is mogelijk. Crotec kan u in alle varianten, van volledige uitbesteding tot compleet zelf uitvoeren, ondersteunen. Dit alles uiteraard op de door u gewenste wijze. Het SVB-BGT is één van de gebruikers van de Crotec BGT software.

Voor de opbouw en transitie naar BGT/IMGeo biedt Crotec:

 • Basis transitiesoftware op basis van een interactief CAD/GIS-proces tot en met aanlevering aan de SVB-BGT;
 • Transitie- en beheersoftware waarbij ook de basisregistratie wordt opgeslagen, bijgehouden en beheerd in een Oracle-database;
 • Inhuur van operators met/zonder transitiesoftware en werkplek, onder begeleiding van BGT-consultant;
 • Volledige ontzorging van de transitie van GBK, BOR en BAG naar BGT en/of IMGeo voor uw bronhoudersgebied.

Samenwerkende bronhouders

Het samenwerken van bronhouders bij de opbouw en/of het beheer van de BGT komt veel voor. Bronhouders sluiten zich bij elkaar aan en bepalen samen de aanpak voor de opzet van de BGT. Iedere bronhouder behoudt hierbinnen zijn eigen verantwoordelijkheid en de opbouw wordt onderling afgestemd en/of uitbesteed.

Crotec ondersteunt samenwerkende partijen met de opzet van de BGT/IMGeo. Hierbij staan we u terzijde bij zaken als:

 • Hoe sluiten we aan bij de andere bronhouders?
 • Integratie met beheersystemen voor de openbare ruimte;
 • Op welke wijze slaan we de data op — kan dat in één database?

Het samenwerkingsverband Syntrophos maakt gebruik van de Crotec C-SAM BGT software voor de transitie en beheer van BGT / IMGeo, waarbij de data van alle bronhouders binnen het gemeenschappelijk bronhoudersgebied van Spijkenisse, Bernisse, Brielle en Westvoorne, waterschap en ministerie wordt afgestemd. Ook het SVB-BGT maakt gebruik van de Crotec BGT software.

Kwaliteitscontrole na uitbesteden transitie BGT/IMGeo

Uw GBK(N) is door een externe partij omgezet naar BGT/IMGeo objecten. De verzorgende partij heeft de BGT / IMGeo data aangeleverd. Wat nu? U bent immers als bronhouder eindverantwoordelijk!

 • Hoe vergewist u zich van de kwaliteit van het geleverde?
 • Heeft de aanbestedende partij voldaan aan de opleveringseisen?
 • Voldoet het aangeleverde bestand aan alle eisen van de SVB-BGT?

Crotec levert u een analyse van de opgeleverde BGT/IMGeo data, gebaseerd op door u opgestelde eisen en wensen aan de leverende partij. Hiermee wordt het inzichtelijk of de door u verwachte c.q. vereiste zaken zijn waargemaakt, of de data conform IMGeo is opgebouwd en of u verder op deze data kunt bouwen voor het beheer van de openbare ruimte. Want het corrigeren van fouten en/of een terug-levering heeft invloed op alle afnemers van uw BGT/IMGeo data en kost daarmee tijd en geld.